Vianen Kitchen Ventilation, hoofdkantoor te Woerden, richt zich al meer dan 40 jaar op het ontwerpen, produceren en installeren van kwalitatief hoogwaardige keukenventilatiesystemen voor institutionele en commerciële keukens. Vianen levert volledig geïntegreerde en innovatieve ventilatiesystemen die haar eindgebruikers verzekeren van efficiency, optimale performance, kostenbesparing en langere levensduur. Vianen exporteert haar ventilatiesystemen over de gehele wereld en heeft internationaal een uitstekende reputatie opgebouwd.  De sterke groeiambitie van de organisatie is gericht op zowel de thuismarkt als de internationale activiteiten.  Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de positie van: 

 

Project Manager 

Doel van de functie 

Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding / supervisie van  projecten, in alle facetten met als doel het binnen het budget en de afgesproken termijn, met een optimaal rendement, verzorgen van de overeengekomen dienstverlening.  Je bent commercieel, operationeel en financieel verantwoordelijk voor alle toegewezen projecten. Qua planning, aansturing en coaching stuur je op een efficiënte wijze beheertechnici aan.  Je dient als vraagbaak voor onze opdrachtgevers en je bewaakt de taakstellingen.  Daarnaast ben je verantwoordelijk voor alle onderhandelingen met toeleveranciers en opdrachtgevers m.b.t. meer-werken.  

Belangrijkste gebieden 

 • Geeft sturing aan diverse projectteams tijdens de uitvoeringsfase en de nazorgfase van de projecten, bewaakt optimale uitvoeringsresultaten. 
 • Heeft voortdurend interactie met alle betrokkenen. 
 • Is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever in de opleveringsfase als ondersteuning van de beheer technici en zoekt gezamenlijk naar de juiste oplossingen. 
 • Is verantwoordelijk voor de oplevering en overdracht van de projecten in de regio. Is hiermee verantwoordelijk voor een optimale overdracht. 
 • Begeleidt het proces tijdens de gehele nazorgfase. Heeft oog voor de belangen van de klant en verzorgt de gewenste communicatie tussen klant en nazorg.  
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot installatietechniek en -methodiek, ziet toe op het houden van projectevaluaties en initieert mogelijke verbeteracties ten behoeve van de verdere optimalisatie van het gehele realisatieproces. 
 • Houdt zich op de hoogte van de nieuwste maatschappelijke en technische ontwikkelingen, opdat mede op basis daarvan de bedrijfsvoering geoptimaliseerd kan worden, koppelt ervaringen aan overige afdelingen en regio’s terug, zodat opgedane kennis, ervaring en inzichten ten goede komen aan de continuïteit en effectiviteit van de organisatie. 
 • Stemt bedrijfsprocessen tussen en op elkaar af, dit vraagt visie op procesmanagement.  
 • Leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op kwaliteits, arbo- en milieubeleid. 
 • Levert een actieve bijdrage aan verbetertrajecten en het continu verbeteren van eigen processen, en aan een zo veilig en gezond mogelijke uitvoering van de eigen werkzaamheden c.q. van de projecten waaraan hij werkzaam is.  
 • De vervuller van de functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in  

 

Als profiel hebben wij het volgende voor ogen: 

 • Minimaal HTS-wtb werk- en denkniveau. 
 • Kennis van, en ervaring in projectmanagement. 
 • Inzicht in de financiële, personele en organisatorische of uitvoeringsgerichte aspecten van projecten. 
 • Organisatorische en coördinerende vaardigheden. 
 • Leiderschap, samenwerking en professioneel gedrag. 
 • Vaardigheid in het voeren van overleg met andere afdelingen, bedrijven en instellingen over de uitvoering van werkzaamheden. 
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal is vereist. 
 • Je beschikt over de volgende functiecompetenties: plannen, organiseren en voortgangsbewaking . 
 • Ervaring in ventilatie systemen is een pre 
 • Minimum van 2- 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie als Project Manager 

 

… en wij bieden jou 

Een veelzijdige, interessante baan. Je werkt aan technisch interessante projecten in binnen en buitenland. Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Past deze baan bij jou? 

Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie naar  info@vianenkvs.nl                  

RSZK is een innovatieve organisatie die uitdagingen omarmt. Met bijna 2000 medewerkers, 1000 vrijwilligers, 7 woonzorglocaties, een zorgboerderij, hospice en thuiszorg en welzijndiensten in de Kempen, Veldhoven en Waalre mogen wij ons een grote speler noemen die een breed palet aan zorg en diensten biedt ten behoeve van de kwetsbare ouderen.  

RSZK heeft onlangs haar strategisch vastgoedplan 2017 – 2022 vastgesteld. Een ambitieus plan waarin wij ons focussen op ‘slim wonen ontzorgt’. Slim wonen ontzorgt is erop gericht dat kwetsbare ouderen thuis kunnen (blijven) wonen. Dit vraagt om innovatieve oplossingen in de thuissituatie, in gebouwen en in de wijken. Wij zoeken een ervaren projectleider Vastgoed als spil in de nieuwbouw- en renovatieprojecten die we de komende jaren gaan realiseren.  

Projectleider Vastgoed
24-36 uur per week 

Taken en verantwoordelijkheden: 

Als projectleider Vastgoed geef je advies en doe je verslag aan de manager Services & Vastgoed. Je bent verantwoordelijk voor: 

 • Het soepel en procesmatig laten verlopen van de verschillende bouwkundige projecten, nieuwbouw en renovaties. 
 • Het begeleiden van projecten vanaf de initiatieffase tot de realisatiefase.  
 • De financiële bewaking van de diverse projecten. 
 • Contacten met stakeholders zoals woningcorporaties en gemeenten.  
 • Je bewaakt de kwaliteit van de projecten en levert een bijdrage aan het continue verbeteren van de vastgoedprocessen. 

Functie eisen: 

 • Een afgeronde opleiding HBO of Technische Universiteit, studierichting bouwkunde is een pre. 
 • 3 tot 5 jaar ervaring met het ontwerpen en de realisatie van nieuwbouw- en/of renovatieprojecten als adviseur of projectleider. 
 • Ervaring met projectmatig werken. 
 • Kennis en inzicht van regels/procedures en diverse werkmethoden en –technieken, zoals het Bouwbesluit en wettelijke normeringen.  
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van zorgvastgoed, bij voorkeur ontwikkelingen en realisatie.  
 • Je hebt oog voor ontwikkelingen in de bouw zoals duurzaamheid, flexibiliteit, (zorg)innovaties, domotica  

Als jouw ambitie past bij die van RSZK dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren via onze website www.rszk.nl. Sollicitaties via e-mail of gewone post kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.Solliciteren kan tot uiterlijk 31 augustus a.s. Voor vragen kun je bellen met Rob Slegers, manager Services en Vastgoed, telefoon 06-83208016, of een email sturen naar r.slegers@rszk.nl